تیم فوتسال بانک ملت در المپیاد فرهنگی ورزشی ایثارگران شبکه بانکی کشور، به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.