بانک ملت جوایز برندگان جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز را به حساب آنان در این بانک واریز کرد.