ششمین کنفرانس تجارت الکترونیک در شهر شیراز با حمایت بانک ملت و با حضور برترین محققان و پژوهشگران ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس برپا شد.