سامانه مدیریت حساب های بانکی بانک ملت در شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد نصب و راه اندازی شد.