باشگاه مشتریان بانک ملت، دومین دوره قرعه کشی های جشنواره زمستانی خود را برگزار کرد.