بانک ملت استان آذربایجان شرقی نسبت به نصب و راه اندازی چند دستگاه خودپرداز جدید در سطح استان اقدام کرد.