بانک ملت در بخش عناوین مهم سایت اینترنتی خود در زیربخش قرعه کشی عمره مفرده سال 90 ، اولویت های جدید اعزام شوندگان به عمره مفرده را اعلام کرد.