مدیرعامل بانک ملت با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، از دوازدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی بازدید کرد.