ساختمان جدید شعبه شهید مدرس بانک ملت در استان بوشهر به صورت رسمی به بهره برداری رسید.