روسای سازمان حج و زیارت در استان های کرمان و مرکزی، از عملکرد بانک ملت در زمینه ثبت نام عمره مفرده قدردانی کردند.