بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و فروش پاییزه در استان خراسان شمالی حضور یافت.