بانک ملت رتبه نخست را در جلب رضایت مشتریان در استان ایلام در میان بانک های استان به خود اختصاص داد.