استاندار ایلام از خلاقیت بانک ملت در توسعه فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف مردم قدردانی کرد.