فرماندار شهرستان گیلانغرب از کارمند برگزیده بانک ملت در این شهرستان قدردانی کرد.