رییس سازمان حج و زیارت از سایت مرکزی ثبت نام عمره مفرده در بانک ملت بازدید و از عملکرد دست اندکاران بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد