کارکنان بانک ملت در یک عمل خداپسندانه، با اهدای بخشی از حقوق ماهیانه خود، به کمک مردم قحطی زده سومالی شتافتند.