بانک ملت استان گیلان با برگزاری نشستی، از مشتریان ارزنده این بانک در استان قدردانی کرد.