دو شعبه بانک ملت در استان گیلان در دو شعبه دیگر ادغام شدند.