نمایندگی شرکت واسپاری ملت در استان آذربایجان غربی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.