معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد بانک ملت استان قم را در رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای مردم مورد قدردانی قرار داد.