دبیرخانه کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیک، بانک ملت را برترین بانک ایرانی در راه‌اندازی باشگاه مشتریان براساس خدمات بانکداری الکترونیک، مبلغ تراکنش پایانه‌های فروشگاهی و تعداد کارت‌های هدیه صادره معرفی کرد.