مشتری ارزنده بانک ملت در استان آذربایجان شرقی به عنوان صادرکننده نمونه کشوری برگزیده شد.