بانک ملت به صورت فعال در همایش تجلیل از اصناف و بازاریان استان کردستان مشارکت کرد.