معاون اجرایی مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد که این بانک در سال گذشته، بالاترین درصد رشد را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده است.