معاون رییس جمهوری و رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد بانک ملت را در استان مازندران مورد ستایش قرار داد.