کوهنوردان بانک ملت استان همدان به قله مرتفع الوند در این استان صعود کردند.