سامانه مدیریت حساب های بانکی بانک ملت در چند مرکز جدید در استان های هرمزگان و کهگیلویه وبویراحمد به بهره برداری رسید.