بانک ملت استان ایلام نسبت به نصب و راه اندازی دو دستگاه خودپرداز در محل فعالیت دو مشتری کلیدی این بانک اقدام کرد.