بانک ملت با هدف رفاه حال مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیک، امکان پرداخت غیرحضوری اقساط را با امکانات ویژه فراهم کرد.