سامانه خرید اینترنتی بانک ملت، به 800 درگاه اینترنتی در کشور، خدمات پرداخت ارایه می دهد.