ساختمان جدید شعبه مرکزی بانک ملت در شهرستان شاهرود استان سمنان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.