بانک ملت استان ایلام نسبت به نصب و راه اندازی دو دستگاه خودپرداز جدید در این استان اقدام کرد.