مدیریت شعب بانک ملت در استان های مختلف، با هدف تسهیل در امور مشتریان کلیدی، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در مراکز مختلف نصب و راه اندازی کردند.