دومین مدرسه اهدایی بانک ملت به دانش آموزان استثنایی استان قم با حضور مدیرعامل و معاونان این بانک، معاون استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان افتتاح شد.