باجه ارزی شعبه شهید بهشتی بانک ملت در شهر ارومیه با حضور مسوولان بانک و تعدادی از فعالان ارزی استان، کار خود را آغاز کرد.