معاون مدیرعامل بانک ملت از فعال سازی کیف پول الکترونیک این بانک روی بیش از 17 میلیون کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور خبر داد و گفت:بدین ترتیب تمامی دارندگان کارت سوخت می توانند نسبت به پرداخت الکترونیک بهای سوخت خود در تمامی جایگاه ها اقدام کنند.