کلنگ احداث شعبه بانک ملت در دانشگاه هرمزگان با حضور مسوولان استان به زمین زده شد.