قرعه کشی طرح جایزه بزرگ کارتخوان های بانک ملت ویژه تیرماه سال جاری ، با حضور اعضای هیات نظارت برگزار شد.