مدیریت های شعب بانک ملت استان های آذربایجان شرقی و خوزستان ، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در شرکت های گاز این استان ها نصب و راه اندازی کردند.