مدیرعامل بانک ملت و هیات همراه وی در دوازدهمین همایش خیران مدرسه ساز استان کردستان شرکت کردند.