نمایندگی شرکت واسپاری (لیزینگ) ملت در استان آذربایجان شرقی به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.