بانک ملت استان کرمانشاه ، سامانه 1818 را در شرکت مخابرات این استان نصب و راه اندازی کرد.