درگاه جدید پرداخت اینترنتی بانک ملت به صورت رسمی به بهره برداری رسید.