فروش مرحله نخست یک میلیاردیورو اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس ویژه سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در بانک ملت آغاز شد.