واحد ارزی شعبه چهارراه بسیج بانک ملت در شهر کرمانشاه با حضور مسوولان این بانک و تعدادی از فعالان ارزی استان ، گشایش یافت.