بانک ملت استان کردستان نسبت به نصب و راه اندازی 6 دستگاه خودپرداز جدید در نهادها و سازمان های این استان اقدام کرد.