مدیریت شعب بانک ملت استان اردبیل ، سامانه 1818 را در شرکت مخابرات استان نصب و راه اندازی کرد.