شعبه جدید بانک ملت در شهر اراک استان مرکزی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.