مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان از عملکرد مطلوب بانک ملت در پروژه های گوناگون صنعتی کشور قدردانی کرد.