نخستین بانک سیار کشور همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات ، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع رسانی(تلکام) با حضور مدیر عامل بانک ملت به صورت رسمی افتتاح شد.